Zasady i Regulacje ??

  • Your club rules translated in to a different language to be displayed here. You can add as many pages & languages as you feel relevant for your local community.

 

  • Reguły klubu są tłumaczone na inny język, który będzie wyświetlany tutaj (możesz dodać tyle języków, ile uważasz za istotne dla lokalnej społeczności)